HEJ!

Vesting Invest tillhandahåller en målmedveten och resultatinriktad utveckling och finansiering av investeringar, förvärv och innehav.

 

Satsningar inom utveckling av fastighetsprojekt tillhör våra huvudsakliga affärsområden.

NÅGRA ORD OM OSS

FRÖJEL

Fastigheten är trädbevuxen med höga tallar...

KLINTEHAMN

Utveckling av en byggnadsyta på ca 30 000 kvadratmeter för enkel-, dubbel- och...

HELSINGBORG

Nybyggnation av en tvåvånings administrationsflygel till ett produktionsbolag för ventilationsteknik...

Dr. Florian Vesting

 

KONTAKT

VESTING INVEST AB

Munspelsvägen 4,
S-43541 Mölnlycke

 

Mail:  info@vesting-invest.se

 

Tel:    +46(0) 703 653 768

KONTOR GÖTTINGEN

Maschmühlenweg 10,

D-37073 Göttingen

 

www.vesting-firmengruppe.de

 

Tel:    +49(0) 551 38 42 077 10

Denna tjänst, som med alla våra tjänster, är en integrerad del av din finansiella investeringsstrategi.


Vårt team har den omfattande kunskap och erfarenhet du behöver. Vi är här från den första planeringen till förverkligandet.

Vi tillhandahåller eget kapital och riskkapital för ärliga och pro-fessionella, givande affärsprojekt med övertygande utvecklings-potential.


Deltagandet bör antingen slutföras inom 3 till 5 år genom en uppsägning.

 

Eller genom att uppnå ett långsiktigt deltagande i projekt med utmärkt flöde av medel. Vi ger dig personliga strategier och professionell rådgivning.

 

Vi tillhandahåller alla typer av tjänster för att få din idé till ett patent. Vi hjälper till att analysera din uppfinning och lämna in patentet för belöningspotential. Vi hjälper till med den strategiska planeringen från patentansökan till att göra en produkt.

 

För närvarande har två patent utfärdats för Vesting Invest AG.

FASTIGHET

FINANSIERING INVESTERING

PATENT

Förtroende. Kunskap. Erfarenhet.

VÅRA PROJEKT

Vesting Invest har genomfört flera krävande och lönsamma projekt med professionell bakgrund och trovärdighet.

Vårt team har den omfattande kunskapen och erfarenheten från över ett decennium.

SÄKER INVESTERING I DIN FRAMTID MED VESTING-INVEST

PROFIL

Vesting-Invest är en investerare som förlitar sig på flera investeringsstrategier med ett framgångsrecept.

Våra metoder har prövats och testats många affärssatsningar, vilket godkänner vår framgångsrika formel.

Med professionell bakgrund och trovärdighet är Vesting-Invest AB här för att se till att ditt projekt är på väg mot framgång.

HOME

VÅRA PROJEKT

OM OSS

PROFIL

KONTAKT

All content © Vesting Invest AB, 2022.